Архив за етикет: отпушване

Състав на отпадните води и отпушване на канали София

Съществени замърсители на канализационните води са предимно производствата в промишлеността  свързани с отделянето на токсични химикали и вещества, както и отделянето на груби примеси. При  запушвания на такива канали с отровни вещества в София и страната, колектива за отпушване на  канали трябва да действа със специална екипировка и защитни средства при извършване на  отпушването. При определени производства е възможно в каналите да попаднат и киселинни води,  като различни отпадъчни вещества при производствения процес.

От такива производства се изисква отпадните им води преди да бъдат пускани в общата  канализация, да бъдат пречистени. Други пък производства отделят голям брой примеси в отпадните  си води, които също ако бъдат пуснати в канализацията на населеното място, ще затлачат каналите  и ще ги запушат. Ако това вече се е случило и сте от София, ето ви една служба  отпушваненаканалисофия.org, която ще ви разреши канализационните проблеми и ще извърши  отпушване на канали професионално и качествено.
При такива производства се изграждат специални задържатели на примесите /Утаители/, които се  изчистват когато отпадъка се наслои в тях. Този процес на утаяване може да се засили като в  отпадната вода се добавят определени химикали и съединения и по-този начин да се пречиства  водата.

Някои предприятия в София си имат назначени лица за поддръжка на канализацията и водопровода  и  те следят за изправноста на канализацията, и ако се налага с тел /предимно/ извършват и  отпушване на канали, и почистват утаителите. Санитарните възли /бани, тоалетни, мивки/ са  свързани директно към градския канал, тъй като тези отпадни води не съдържат недопустими  вещества и химикали, но отводните канали от баните трябва да имат предпазни решетки,
които да улавят космите, а на отводните канали на кухненските мивки да се поставят уловители на  мазнината, особенно за обществени заведения, преди да се влеят в канализацията.

Нецелесъобразно е на кухненски мивки да се изсипват препарати за отпушване на канали, понеже са  на основата на сода каустик, която като влезе в съприкосновение с мазнината полепнала по  тръбите, се образува сапун.
Профилактика на канали от кухненски мивки се извършва само с вряла вода, която се пуска по  канализационната тръба за да разтопи мазнината и да я отмие, а отпушването става с  професионална техника за мазнини в каналите, която се продава в София и други градове в  страната.

Почистване на канализация със Zymox

Zymox е биологичен ензимен препарат за поддържане на канализацията, който използва естествен  процес за безопасно отпушване на канали, отстраняване на мазнини, поддръжка на септични ями и  т.н. Zymox разтваря мазнините в канала, хранителните остатъци, протеините, сапунената пяна,  нишестето и въглехидратите, като по този начин поддържа нормалния поток на отпадната вода в  канала.

Този препарат ви спестява пари, тъй като при редовна употреба ще намали запушванията и ще  почисти образувалите се тапи от мазнини с около 60 до 80 процента, а това води до намаляване на  разходите по поддръжка на канализацията. Zymox има специална формула, по която се прави и е  много успешен в грижата за канализацията и нейното нормално функциониране. Има ефективна  съставка, която незабавно неутрализира неприятните миризми от канала. С цел превантивна мярка и  избягване на бъдещи запушвания използвайте от 85 до 170 грама от препарата, като е редно това  да става през ноща, когато канализацията не се използва и препарата за отпушване на канали ще  има достатъчно време през което неговата активна формула да действа и да разлага нежеланите  натрупвания по стените на тръбите.

Приложенията на Zymox са при слабо оттичащи се канали, които са предразположени към запушване,  като например кухненски мивки или пък на места, където има наличност на мазнини. Един такъв  случай е, когато например дълго време сте готвили във фритюрник и желаете да смените мазнината,  с която сте готвили в него. Тогава възниква въпроса, къде да отиде вече използваната мазнина, и  за съжаление някои хора я изхвърлят в канализацията. Така мазнините попаднали в канала започват  да изстиват и да се наслагват по вътрешността на тръбите. След време изливат и други мазнини в  канала и така всичко се натрупва, докато не се стигне до запушване на канализацията. Тогава  вече, за да се получи желаното отпушване на канала, може дори да се стигне до викане на фирма  за отпушване на канали, тъй като най-вероятно се е образувала дълга тапа от мазнини запушващи  канала. Ако в такъв момент решите да се справите сами със ситуацията е редно да излеете  препарата и да го оставите да действа продължително време, след което отново да доливате и да  чакате да се разтворят мазнините в канала. Този процес може да трае по-дълго отколкото ни се  иска, но като, че ли е единственият начин да се справим с запушената канализация, без да викаме  вик специалисти. Ако всичките ви опити да се справите със запушения канал пропаднат и се  провалят, свържете се с нас, за да ви помогнем с професионална намеса!

Планиране на канали и отпушване на канали

Точно планирани канални системи с нужното оборудване за ревизиране и отпушване на канали в София и страната, е условие за безаварийно използване на системата и се препоръчва от www.kanalmaistor.com.
Порядъкът, по който ще се планира системата от канали, в един район или участък, ще изложим по-долу:
– Според вида на каналната мрежа и мястото до където ще се отведе водата. Като се съобрази с условията на местността, териториалната особеност, специфичността на времето, времетраенето на
дъждовния период и неговия обем, като и нормите за отделните територии.
– Ако обектът е голям по своите мащаби, се разделя на отделни по-малки части, за които се определя главния колектор и мястото на заустване.
– Конкретизира се подхода и нивото за филтриране на отпадните води, както и мястото за изграждане на пречистващата станция.
– Установяване на основните пунктове на каналните съоръжения, които са от съществена значимост според участъка и наклона, както и разположение на мрежата от канали.
– Потребността от занижаване на подземните води и съгласуване на подхода за тяхното отвеждане.
– Канализационната система намалява висотата на подземните води в землището, отводнява тресавища
и застояли с вода места. За осъществяването, под каналите са монтират дренажни канални тръби.
Броят и размерът на тези тръби за дренаж се установява посредством предварително изследване, и се оставят ревизионни изводи за отпушване на канали, за да обслужва при нужда дренажа.
– Пресмятане на терените за пресушаване за всеки обект, както и всички приематели на фекална, отпадна и атмосферна вода в т.ч. заводи промишлени предприятия и т.н.
– Очертаване на канализацията по дължина. Признато е че каналите се изграждат на най-голяма дълбочина от всички други мрежи, като се съобразява с подземните етажи на сградите /но не винаги/, в зависимост от регулационния план за населеното място. Ако теренът не позволява да се положат каналите по-дълбока, тогава се избира дълбочина подходяща според условията. При определяне обаче на тази по-малка дълбочина за полагане на тръбите трябва да се вземе предвид и налягането което ще се оказва на каналите, вледствие на движението на повърхността /например улица/. Ако е необходимо може да се положат тръби с по-голяма якост и издържливост от счупване и увреждане, като се предвидят съоръжения за отпушване на канали и поддръжка на системата. Канализационната мрежа може да бъде положена и на по-голяма дълбочина, но се изисква предварително проучване за дадения участък, естеството на почвата, подпочвените води и т.н., като дълбочината да не надхвърля 9-10м, но ако приемателя позволява може дълбочината да се увеличи.
Следва.

Планиране на канали и отпушване на канали -1

Когато местността за изграждане на канализацията е стръмна, тогава се предвиждат шахти със скокове от където да става отпушването на каналите и канализационните мрежи. Когато обаче теренът е равен не е необходимо превключването да става чрез скок освен, ако нивата на различните канали са с голяма разлика във височината. В началото на всеки канализационен клон се поставя ревизионна шахта. в София това условие е спазено при старото строителство, като са поставени върхови шахти.
– При перпендикулярно разположение на каналите на уличното платно. Тръбните канали на уличното платно са обикновено в средата и на най-голяма дълбочина в сравнение с другите подземни съоръжения.
При улични платна с голяма ширина се изграждат два канални щранга. При канализационна система за дъждовни и фекални води, тръбите се полагат успоредно, като се определя дълбочина, която да не пречи на отпадните води да се влеят в нея.
– Премерване на каналната система.
– Установяване на мястото на оборудването по каналните щрангове и уличните канали. Пътят на уличния канал и разположението на приборите се изготвят, като се съобрази с условията на терена, като се отбягват неподходящи терени от всякакъв вид. Местноста трябва да осигурява възможност за достъп на техниката до обекта, и същевременно проекта да е икономически целесъобразен. Да се избягват по-възможност всички остри ъгли по канализационния участък, а там където е невъзможна да се осъществява посредством ревизионна шахта. Всяко място от трасето където са включват два или повече канални клона да се предвиди шахта, която служи за отпушване на канали, и почистването на каналите. Да се предвиди и шахта там където се сменят диаметрите на каналните тръби, като разстоянията между тях за прав участък да е между петдесет и седемдесет метра, а за големите колектори между сто и сто и петдесет метра. Не се препоръчва да се изгражда канализация в райони на свлачища, тъй като опасността за възбуждането им е голяма. Но ако се налага трябва да се вземат всички обезопасителни мерки за това.

Осигуряват се и дъждовни шахти на уличното платно, площадки, дворове и плацове, като размерът им е съобразен да може да поема пет литра в секунда дъждовна вода. За добрата поддръжка на канализацията се оставят отвори за измиване на каналите с оборудваните за това автомобили за отпушване на канали с вода под голямо налягане, снабдени с резервоари.
– Според изискванията трябва да се предвидят и станции за пречистване на отпадните води.
– Предпазна канализация. Това е канализацията която се изгражда отвън населените територии. Събира единствено дъждовните води и ги отвежда по най-прекия път към потоци или котловина, предвиждат се и канализационни съоръжения.
– Когато през населената територия преминава река или котловина, трябва да се изготви проект с корекция в участъка в който се пресичат канализацията с реката. Ако такава не бъде извършена то изграждането на канализацията ще бъде невъзможно.
– Преди изграждането на канализацията трябва да се изготвят два проекта, абстрактен и изпълнителен.