Архив за етикет: води

Състав на отпадните води и отпушване на канали София

Съществени замърсители на канализационните води са предимно производствата в промишлеността  свързани с отделянето на токсични химикали и вещества, както и отделянето на груби примеси. При  запушвания на такива канали с отровни вещества в София и страната, колектива за отпушване на  канали трябва да действа със специална екипировка и защитни средства при извършване на  отпушването. При определени производства е възможно в каналите да попаднат и киселинни води,  като различни отпадъчни вещества при производствения процес.

От такива производства се изисква отпадните им води преди да бъдат пускани в общата  канализация, да бъдат пречистени. Други пък производства отделят голям брой примеси в отпадните  си води, които също ако бъдат пуснати в канализацията на населеното място, ще затлачат каналите  и ще ги запушат. Ако това вече се е случило и сте от София, ето ви една служба  отпушваненаканалисофия.org, която ще ви разреши канализационните проблеми и ще извърши  отпушване на канали професионално и качествено.
При такива производства се изграждат специални задържатели на примесите /Утаители/, които се  изчистват когато отпадъка се наслои в тях. Този процес на утаяване може да се засили като в  отпадната вода се добавят определени химикали и съединения и по-този начин да се пречиства  водата.

Някои предприятия в София си имат назначени лица за поддръжка на канализацията и водопровода  и  те следят за изправноста на канализацията, и ако се налага с тел /предимно/ извършват и  отпушване на канали, и почистват утаителите. Санитарните възли /бани, тоалетни, мивки/ са  свързани директно към градския канал, тъй като тези отпадни води не съдържат недопустими  вещества и химикали, но отводните канали от баните трябва да имат предпазни решетки,
които да улавят космите, а на отводните канали на кухненските мивки да се поставят уловители на  мазнината, особенно за обществени заведения, преди да се влеят в канализацията.

Нецелесъобразно е на кухненски мивки да се изсипват препарати за отпушване на канали, понеже са  на основата на сода каустик, която като влезе в съприкосновение с мазнината полепнала по  тръбите, се образува сапун.
Профилактика на канали от кухненски мивки се извършва само с вряла вода, която се пуска по  канализационната тръба за да разтопи мазнината и да я отмие, а отпушването става с  професионална техника за мазнини в каналите, която се продава в София и други градове в  страната.