Отпушване на канали и ревизионни шахти

Изграждане на ревизионна шахта
Изграждане на ревизионна шахта

Ревизионните шахти служат за наблюдаване работата на канализационната мрежа и в случай на запушване за отпушване на канали и почистване, както и промиването на каналите. Такива шахти се предвиждат:

– В началото на канален клон.
– При промяна на посоката на канала в хоризонтално или вертикално направление.
– При събиране на два и повече канали / възлови или съединителни, събирателни шахти/.
– При остър ъгъл на вливащия се канал се предвиждат две шахти.
– При промяна на профила на канала.
– При скокове за избягване на големите наклони /каскадни шахти/.
– В права линия по канала при дълги прави клонове.

Тези последните у нас е прието да се предвиждат /за малките профили/ през 40 до 70 м, а за проходимите профили – от 100 до 150 м., като за тях са необходими камиони за отпушване на канали и канализация с по-голяма дължина на маркуча, за да се достигне запушения участък. Като правило трябва да се помни, че каналът между две шахти трябва да бъде в права линия и с еднакъв наклон. Само при проходимите канали, ако теренните услови налагат, се допуща той да бъде и в крива, но по-възможност с голям радиус. Шахтите биват кръгли, четвъртити или правоъгълни. С оглед на издържливоста им на земния натиск кръглата форма е най подходяща. Шахтите се строят от тухлена зидария или бетон, а понякога и комбинации от двата материала. Кръглите бетонни шахти могат да бъдат построени и от отделни сглобеми елементи. Понякога /за канали с големи профили, разположени на далеч от бордюра на тротоара /се практикува входовете на шахтите да се правят на самия тротоар. Ето ви една фирма www.otpushvanenakanalbg.com, която може да ви изгради или ремонтира шахта.

Обикновено ревизионните шахти се състоят от следните части:
– Дъно с кюнета, през която протичат открито каналните води. За различните видове шахти са различни кюнетите. Дълбочината на кюнетата се приема обикновено равна на половината диаметър на най-голямата тръба, която се присъединява към шахтата. Ако след отпушване на канала, нивото на водата в кюнетката не е спаднало да нормалното ниво, означава две неща или отпушването не е направено както трябва или канализацията има проблем /счупени тръби, денивелация и т.н./.
– Тяло с необходима нормална височина 1.80 м. Диаметърът му варира според големината на канала, върху който е построена шахтата.
– Конусна /преходна/ част с диаметър на стеснената част 0.50-о.70 м. и височина от 0.60 – 0.90 м. – Гърло с диаметър 0.50 – 0.70 м. и височина според дълбочина на шахтата с минимум 0.20 м, върху което ляга чугунен капак изравнен с уличното ниво. Често пъти при бетонни шахти горната част на гърлото се изгражда от 3-4 реда добре изпечени машинни тухли на циментен разтвор върху които ляга капакът.
– Стъпала за слизане от обла стомана с Ф 18-20 мм или от чугун. Те се поставят шахматно на разстояние 0.35-0.40 м във вертикална посока. Шахтите се затварят с чугунени капаци. За Софийската канализация е възприет по икономически съображения капак със светъл отвор с Ф 50 см, обаче от практиката се установва че този отвор е малко недостатъчен. По удобен е вече отвор с Ф 60 см и дори е утвърден като стандарт, а и бригадите за отпушване на канали в София, лесно могат да влизат в шахтите при необходимост.