Планиране на канали и отпушване на канали -1

Когато местността за изграждане на канализацията е стръмна, тогава се предвиждат шахти със скокове от където да става отпушването на каналите и канализационните мрежи. Когато обаче теренът е равен не е необходимо превключването да става чрез скок освен, ако нивата на различните канали са с голяма разлика във височината. В началото на всеки канализационен клон се поставя ревизионна шахта. в София това условие е спазено при старото строителство, като са поставени върхови шахти.
– При перпендикулярно разположение на каналите на уличното платно. Тръбните канали на уличното платно са обикновено в средата и на най-голяма дълбочина в сравнение с другите подземни съоръжения.
При улични платна с голяма ширина се изграждат два канални щранга. При канализационна система за дъждовни и фекални води, тръбите се полагат успоредно, като се определя дълбочина, която да не пречи на отпадните води да се влеят в нея.
– Премерване на каналната система.
– Установяване на мястото на оборудването по каналните щрангове и уличните канали. Пътят на уличния канал и разположението на приборите се изготвят, като се съобрази с условията на терена, като се отбягват неподходящи терени от всякакъв вид. Местноста трябва да осигурява възможност за достъп на техниката до обекта, и същевременно проекта да е икономически целесъобразен. Да се избягват по-възможност всички остри ъгли по канализационния участък, а там където е невъзможна да се осъществява посредством ревизионна шахта. Всяко място от трасето където са включват два или повече канални клона да се предвиди шахта, която служи за отпушване на канали, и почистването на каналите. Да се предвиди и шахта там където се сменят диаметрите на каналните тръби, като разстоянията между тях за прав участък да е между петдесет и седемдесет метра, а за големите колектори между сто и сто и петдесет метра. Не се препоръчва да се изгражда канализация в райони на свлачища, тъй като опасността за възбуждането им е голяма. Но ако се налага трябва да се вземат всички обезопасителни мерки за това.

Осигуряват се и дъждовни шахти на уличното платно, площадки, дворове и плацове, като размерът им е съобразен да може да поема пет литра в секунда дъждовна вода. За добрата поддръжка на канализацията се оставят отвори за измиване на каналите с оборудваните за това автомобили за отпушване на канали с вода под голямо налягане, снабдени с резервоари.
– Според изискванията трябва да се предвидят и станции за пречистване на отпадните води.
– Предпазна канализация. Това е канализацията която се изгражда отвън населените територии. Събира единствено дъждовните води и ги отвежда по най-прекия път към потоци или котловина, предвиждат се и канализационни съоръжения.
– Когато през населената територия преминава река или котловина, трябва да се изготви проект с корекция в участъка в който се пресичат канализацията с реката. Ако такава не бъде извършена то изграждането на канализацията ще бъде невъзможно.
– Преди изграждането на канализацията трябва да се изготвят два проекта, абстрактен и изпълнителен.

3 мнения по „Планиране на канали и отпушване на канали -1“

  1. Много се извинявам, но ще ви бъда много благодарна ако ми отговорите на това което ме интересува.
    На септична яма съм, но имаме улична канализация и сме решили да се включим към нея. Но нашата канализация е на много плитко а уличната е на голяма дълбочина. Протечох по-горе за шахта, която да бъде връзката между разликите в нивата на каналите, ако правилна съм разбрала. Ние си мислехме да копаем право надолу и така да се включим към улицата, но като прочетох тук си казахме, че по-правилно е да има шахта, може ли малко повече да ни дадете информация за свързването по-този начин?

    1. Здравейте, по-принцип една от функциите на канализационните шахти е да компенсират големите разлики в нивата на отделните канализационни мрежи, както е при вашия случай. Това изравняване на нивата се осъществява в ревизионната шахта посредством така наречения скок. Шахтата се изгражда по-възможност най-близко до уличния канал в имота ви, на дълбочина на уличния канал, като се предвиди необходимия наклон. Другата тръба идваща от къщата се превключва към шахтата по на високо като и за нея се предвижда необходимия наклон. За да не се излива водата от високо в шахтата, преди да влезе в шахтата се поставя разклонение на тръбата и се включва отдолу на ниво изходната тръба. Другия извод на разклонителя посредством тръба също се включва в шахтата.

      Ревизионна шахта със скокЗа да ме разберете ви качвам чертеж. Вашият вариант ще е по-евтин, но при тези големи наклони износването на тръбите ще е по-голямо.

  2. Правилно проектирана канализационна мрежа и професионално изпълнение, са в основата на добре функционираща канализация. Ако обаче уличния канализационен клон е за ремонт, то тогава и вътрешно сградната канализация също ще се запушва. Уличната канализация е собственост на вик дружеството и се стопанисва от тях, но само тези клонове които са приети от нея. Улична канализация изградена на частни начала се стопанисва от ползвателите й, в това число и отпушване на уличния канал.

Вашият коментар